گل اطلسی به ارزش 500 دلار قبل از روز مادر به سرقت رفت

گل اطلسی به ارزش 500 دلار قبل از روز مادر به سرقت رفتاداره پلیس اوگدن اعلام کرد، مردی در ساعات اولیه روز دوشنبه، 6 می، بیش از 500 دلار گل از فروشگاهی در اسپنسرپورت، نیویورک به سرقت برد.

تصاویر دوربین های امنیتی منتشر شده توسط اداره پلیس، مردی را نشان می دهد که مقابل یک گل فروشی ایستاده و گلدان های گل را از ایوان فروشگاه برداشته و در خودروی خود قرار داده است.

تصاویر دوربین امنیتی نیز در صفحه فیس بوک فروشگاه گل Bob's Pool and Garden Center در اسپنسرپورت به اشتراک گذاشته شد.

مرکز است، و باغ باب در فیسبوک نوشت: «اجازه دهید فصل دزدی آغاز شود.

در uk.news.ya،o.com بیشتر بخو،د

تاریخ انتشار:

منبع: https://www.fl،daily.com/article/9624592/us-ut-500-worth-of-petunias-stole-ahead-of-mother-s-day/