گلدان های گل ساخته شده از 100٪ پلاستیک بازیافتی

گلدان های گل ساخته شده از 100٪ پلاستیک بازیافتیاز ابتدای سال جاری، تمام محصولات El، از 100٪ پ،تیک بازیافتی ساخته شده است. در مقایسه با وضعیت اولیه در سال 2008، این بدان م،است که 12 میلیون کیلوگرم پ،تیک در حال استفاده مجدد است.

اولاف الدرنبوش، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل El،: “برای ما، این فقط در مورد تصمیمات تجاری نیست، بلکه در مورد مسئولیت ما در قبال سیاره زمین و نسل های آینده است، ما با ساختن همه محصولات خود از 100٪ پ،تیک، تأثیر مثبتی ایجاد می کنیم به همه ما سود می رساند و ما را خوشحال می کند.»

برای اطلاعات بیشتر:
خداوند
Atl،traat 11
5047 RG Tilburg، هلند
تلفن: +31 (0) 13 515 78 00
info@el،.nl
www.el،.com

تاریخ انتشار:

منبع: https://www.fl،daily.com/article/9621425/flower،s-made-from-100-recycled-plastic/