چه زمانی سفارش من برای بهار 2024 ارسال می شود؟

چه زمانی سفارش من برای بهار 2024 ارسال می شود؟

ما پیازها و گیاهان سفارش داده شده از کاتالوگ بهاره و وب سایت خود را به موقع برای کاشت بهاره در منطقه شما ارسال می کنیم. حمل و نقل از اوایل ماه مارس آغاز می شود. زمان دقیق دریافت سفارش بسته به منطقه سختی و شرایط آب و هوایی شما در طول مسیر حمل و نقل متفاوت است. مناطق گرمتر محموله های اولیه را دریافت می کنند. با افزایش دما در سراسر کشور، ما شروع به ارسال به مناطق خنک تر می کنیم.

اولین ،، که انبارهای ما را ، می کنند گیاهان چند ساله و ی،اله خفته از جمله غده های گل محمدی و بگونیاهای غده ای همراه با گیاهان چند ساله و بوته ای مقاوم به سرما و غیرفعال هستند. ما در اوایل ماه مارس به مناطق 7-9 ارسال می کنیم و منطقه 5 از اوا، همان ماه شروع می شود. گیاهان چند ساله کمتر به سرما مقاوم هستند و بیشتر گیاهان ی،اله، از جمله گیاهان باغچه آشپزخانه، از اوایل آوریل به مناطق گرمتر ارسال می شوند و مناطق 5 و 6 سفارشات خود را در پایان ماه دریافت می کنند.

گیاهان شما ممکن است در بیش از یک محموله وارد شوند اما این تاثیری بر هزینه حمل و نقل نخواهد داشت. اگر آدرس ایمیل شما را در پرونده داشته باشیم، هنگام ارسال سفارش به شما اطلاع خواهیم داد.

برای پیدا ، منطقه سختی خود، اینجا را کلیک کنید.

برای بررسی وضعیت سفارش خود اینجا کلیک کنید.

لطفاً توجه داشته باشید که زمان‌های ارسال زیر فقط ،نی است:

منبع: https://www.whiteflowerfarm.com/blog/2024/01/01/when-will-my-spring-2024-order-،p/

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار برچسب خورده با